Skip to Content.
Sympa Menu

matiesnews - Nuusbrief vir voornemende studente

Subject: Nuusbrief vir voornemende studente

Description: Die Sentrum vir Voornemende Studente stuur kwartaaliks 'n elektroniese nuusbrief aan voornemende studente, hul ouers en skole om hulle in te lig oor belangrike datums en aksies wat die Universiteit aanbied en waarin hulle moontlik 'n belang mag hê. Die Opedag, Wiskunde-en-Wetenskapweek, Roadshows ens word ook addisioneel deur hierdie funksie bemark.

Top of Page